יום ראשון, 1 באפריל 2012

הלוואה לכל מוגבל


לשם לקיחת הלוואה בנקאית תצטרכו להציג בפני הבנק את היסטוריית האשראי שלכם, מצב חשבון הבנק ותלושי משכורת

המעידים על הכנסה קבועה. הלוואה בנקאית לא צמודה זוהי הלוואה שהריבית שלה לא תלויה בשינויי המדד. החיסרון הבולט הוא שבהלוואה בנקאית נלקחת ההלוואה כגורם חשוב בגובה תקרת האשראי של הלווה ובכל התנהלות עתידית מול הבנק תילקח ההלוואה הבנקאית בחשבון. הבנק מציע מגוון רחב של אפשרויות ללקיחת  הלוואה למוגבלים . יש לזכור כשלוקחים הלוואה בנקאית מכל סוג שהוא, כדאי להסכים על נקודות יציאה לאורך תקופת ההלוואה. ישנה הלוואה בנקאית ליחידים בסכומים שונים משכנתא שנלקחת מבנק היא הלוואה בנקאית וגם עסקים שונים בכל הגדלים מונעים ע"י לקיחת הלוואה בנקאית לשם ביסוס העסק. הלוואה בנקאית בריבית משתנה הלוואה בנקאית בריבית משתנה היא שילוב של הלוואות צמודות המדד והפריים יחד עם הלוואות קבועות. הלוואה כזו יכולה להשתלם אם הריבית במשק עולה ולעומת זאת אם הריבית יורדת עלול הלווה להישאר מחויב לבנק בתנאי ריבית גבוהים בהרבה ממה שמציע המשק. בין אם מדובר בהלוואה בנקאית לאדם פרטי ובין אם מדובר בהלוואה בנקאית לגוף עסקי יש לזכור כי מגוון ההלוואות כל כך רחב שיש לעשות סקר שוק גם בבנק בו אנו מנהלים את החשבון וגם בבנקים אחרים. הלוואה בנקאית בריבית קבועה זוהי הלוואה שמתאימה לאלו שאוהבים דברים בטוחים. לרוב תהיה הריבית גבוהה מערך המדד, לכן יש צורך להתמקח על גובהה. הבנק הוא גוף גדול ואמין לכן ביכולתו להציע מגוון רחב של מסלולים. הלווה יודע בדיוק כמה הוא לווה כמה יחזיר בכל חודש ומה יהיה סכום ההחזר הסופי. הלוואה בנקאית צמודת מדד זוהי הלוואה למוגבלים לאורך זמן שגובה תשלומיה החודשיים נקבע ומתעדכן לפי גובה מדד המחירים שמפרסמים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל. המסלול הנכון נבחר על-ידי הלווה ויועץ ההלוואות שלו ומותאמת לפי צרכיו ויכולתו של הלווה. הבנק מודע לכל ענייניו הכספיים של הלווה ולכן יוכל להציע הלוואה מתאימה. לעיתים מצב המשק משתנה כך שמשתלם לפרוע את החוב על ידי לקיחת הלוואה חדשה לגמרי בתנאים טובים בהרבה. יתרון מסלול הלוואה זה הוא שהריבית החודשית לא משתנה מדי חודש ולכן קל יותר לחזות את גובה התשלומים ולהתנהל כלכלית בצורה נכונה. יש לזכור שאם בנק רואה בהלוואה מסויימת רמת סיכון גבוהה יתכן ולא מדובר רק בשרירות לב אלא בחשש אמיתי שלקיחת הלוואה אינה הדבר הנכון כיוון שקיים חשש כי לא תוכלו לעמוד בתנאי החזרתה לעיתים אף תתבקשו לשעבד נכס או להביא ערבים. במשק פרטי או עסקי נאלץ לקחת הלוואה בנקאית בשלב כלשהו. הדבר תלוי בגובה ההלוואה ורמת הסיכון שלוקח הבנק כאשר הוא מעניק את ההלוואה הבנקאית.  הלוואה למוגבלים  צמודה לפריים לעיתים הלוואה בנקאית צמודת פריים יכולה להיות המשתלמת ביותר אך חישובי הפריים מסובכים וקשים לצפייה ועל הלווה לדעת מעט על כיווני הצמיחה של המשק כדי שיוכל לצפות את השתלמות העסקה בעתיד. במקרה הצורך אף ערוך שינויים בתנאי ההלוואה ופריסת התשלומים. המקום הנפוץ ביותר לקבלת הלוואה הוא הבנק. ללקיחת הלוואה בנקאית  ישנם יתרונות רבים. הלוואה שניתנת על ידי בנק הינה הלוואה בנקאית. הבנק הוא גוף פיננסי גדול ואמין שמתעסק בכל ההיבטים השונים של שוק
 הכספים ואחד מהם הוא שוק ההלוואות. ישנם מסלולים שונים לפיהם ניתנת הלוואה בנקאית. קובעים גובה ריבית התחלתי שמתעדכן בנקודות זמן שנקבעו מראש לפי גובה ריבית הפריים שנהוגה במשק באותה עת. אדם או עסק שמנהלים חשבונות בשני בנקים או יותר יכולים להשיג עסקאות בתנאים משופרים לאחר שהתמקחו על תנאי ההלוואה הבנקאית לה נזקקו. כמעט כל גוף.